ПРОДАЖБИ:
моля изберете желания от вас апартамент:

  секция Б-8

ПРОДАЖБИ:
 


Статус на продажбата:

етаж 2 ап. 4- свободен

етаж 3 ап. 8- продаден

етаж 4 ап. 12- продаден

етаж 5 ап. 16- продаден

етаж 6 ап. 20- продаден

етаж 7 ап. 24- продаден

етаж 8 ап. 28- продаден

етаж 9 ап. 32 - продаден

етаж 10 ап. 36- свободен

етаж 11 ап. 40- свободен

етаж 12 ап. 44- свободен