ПРОДАЖБИ:
моля изберете желания от вас апартамент:

  секция Б-8

ПРОДАЖБИ:
 


Статус на продажбата:

етаж 2 ап. 1- продаден

етаж 3 ап. 5- продаден

етаж 4 ап. 9- продаден

етаж 5 ап. 13- продаден

етаж 6 ап. 17- продаден

етаж 7 ап. 21- продаден

етаж 8 ап. 25- продаден

етаж 9 ап. 29 - продаден

етаж 10 ап. 33- продаден

етаж 11 ап. 37- продаден

етаж 12 ап. 41- продаден